Polityka prywatności

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Elżbieta Kuchta Nieruchomości, adres: Plac Kaszubski 8 lok. 311, 81-350 Gdynia
2. Z Administratorem można się kontaktować:
− za pomocą poczty elektronicznej, na adres: biuro@ekuchtanieruchomosci.pl
− telefonicznie nr: 501 658 136
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją oferowanej usługi oraz do podjęcia niezbędnych działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie umowy i realizacja usługi nie będą możliwe.
5. Dostęp do Pana/Pani danych – w zakresie realizacji celów, o których mowa w pkt 3 – będą miały także osoby upoważnione przez Administratora. Pana/ Pani dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom uprawnione na mocy przepisów prawa np. służbom publicznym (m.in. policja, prokuratura, straż pożarna).
6. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 1 miesiąca od dnia zakończenia świadczenia usługi (z wyjątkiem danych zawartych na wystawionych na żądnie rachunkach, których obowiązkowy czas przechowywania określają stosowne przepisy podatkowe).
8. Przysługuje Panu/Pani żądanie dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Pana/Pani dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.

Pliki Cookies:

Strona wykorzystuje pliki Cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.